Edukacja domowa

Harmonia w Poznaniu jest miejscem oferującym wsparcie Rodzicom decydującym się na edukację swoich dzieci w domu. 

Wsparcie domowych nauczycieli oferowane przez naszą szkołę to:

 • możliwość korzystania ze szkolnych materiałów edukacyjnych (możliwość bezpłatnego wypożyczenia materiałów do pracy w domu),
 • doradztwo i inspiracja ze strony naszej kadry (możliwość układania z nauczycielem
  planu pracy tygodniowej/miesięcznej dla dzieci),
 • możliwość udziału w szkolnych wycieczkach do miejsc nauki, kultury itp.,
 • pogłębianie relacji dzieci w ramach Białej Szkoły w ferie i wyjazdów na Zieloną Szkołę w trakcie roku szkolnego (gry i zabawy integracyjne, konsultacje dzieci z nauczycielami, warsztaty tematyczne dla rodziców, możliwość pracy własnej),
 • dwa razy w roku przeprowadzanie sprawdzianów w miłej, niestresującej atmosferze (dziecko + rodzic)


Nauka w formie edukacji domowej jest zwolniona z opłat:

 1. Wpisowego
 2. Czesnego
 3. Opłat za egzaminy semestralne

Zasady przyjęcia

Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej po spełnieniu przez jego rodziców lub opiekunów następujących warunków:

 1. Odbycie indywidualnej rozmowy obydwojga rodziców z przedstawicielem szkoły,
 2. Zapoznanie się przez rodziców/opiekunów z podstawowymi dokumentami szkoły, w tym w szczególności ze statutem, programem wychowawczym oraz zasadami współpracy rodziców ze szkołą,
 3. Złożenie podania do dyrekcji szkoły o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
 4. Oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 5. Zobowiązania rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
 6. Opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej (w roku szkolnym 2020/21 opinia nie jest wymagana),
 7. W przypadku kontynuowania kształcenia na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.
 8. Szczegółowe pytania dotyczące edukacji domowej prosimy wysyłać na adres: kamillatomaszewska@eduharmonia.pl      
 9. Wszelkie informacje dotyczące edukacji domowej w szkole podstawowej, można uzyskać pod numerem telefonu: 728 523 796


Podstawa prawna

Edukacja domowa (określana jako “spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym i praktykowanym przez coraz większą liczbę polskich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 sierpnia 2020 rPodziękowania

List od Mamy rekomendacja
LinkedIn

nasze
placówki

Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia Pobiedziska

ul. Klasztorna 12, 60-010 Pobiedziska
tel. 784 581 689
e-mail: pobiedziska@eduharmonia.pl

Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia – Poznań Jeżyce

ul Strzałkowskiego 5/7 | 60-854 Poznań
(61) 847 53 86 | 698 642 000
e-mail: sekretariat@eduharmonia.pl

Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia Suchy Las

ul. Akacjowa 3, Suchy Las
tel. 882 612 788
e-mail: suchylas@eduharmonia.pl

Skip to content