Co nas wyróżnia?

W pracy naszej szkoły opieramy się na przekonaniu o wielkiej potrzebie każdego dziecka, by uczyć się poprzez aktywne działanie.

Uczenie się i wychowanie stanowią tu nierozerwalną całość. Jesteśmy przekonani, że dzieci, które kochają się uczyć (dopóki dorośli nie przekonają ich, że jest inaczej) nie zaprzepaszczą w naszej szkole tej naturalnej skłonności, mając możliwość rozwijania się zgodnie z własnymi zdolnościami i predyspozycjami, w poszanowaniu indywidualnego tempa pracy każdego z nich.

Pragniemy dać naszym wychowankom szansę optymalnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego w naturalnym – zróżnicowanym wiekowo środowisku.

Podstawą naszego działania będzie szacunek dla każdego dziecka oraz równowaga między zaufaniem w jego siły rozwojowe, a wiedzą nauczyciela.W porównaniu z tradycyjnym nauczaniem

Dostrzegamy indywidualność każdego dziecka, dlatego pracę z dzieckiem rozpoczynamy od rozpoznania jego potrzeb rozwojowych, zgodnie z którymi prowadzić będziemy proces dydaktyczny i wychowawczy. Odrzucamy więc tradycyjny podział na grupy wiekowe, który realizuje taki sam dla wszystkich program.


Nasze nauczanie koncentruje się na dziecku i jego indywidualności, dlatego ucząc, pragniemy przede wszystkim rozbudzić ciekawość poznawczą wychowanka. Odrzucamy więc stopnie, kary i nagrody jako sposób motywowania ucznia do nauki.


Tworzymy grupy mieszane wiekowo, by dzieci obserwując pracę kolegów, uczyły się od siebie nawzajem. Zamiast rywalizacji proponujemy współpracę.


Zgodnie z pedagogiką Montessori nasi wychowankowie uczą się we własnym tempie, sami decydując, kiedy zakończyć pracę lub w jakim stopniu poznać dane zagadnienie. Nie jest więc dla nas najważniejsze czy dziecko w zaplanowanym przez dorosłego czasie przyswoiło sobie określoną porcję wiedzy.


Dla naszych uczniów praktyczne działanie jest początkiem procesu uczenia, a nie, jak najczęściej zdarza się w nauczaniu tradycyjnym, zadaniem domowym.


Sala lekcyjna w naszej szkole to przede wszystkim źródło materiałów służących procesowi poznawczemu, dlatego nie ograniczamy miejsca pracy uczniów do ławek szkolnych. U nas dzieci mogą się uczyć i w ławce, i na dywanie –mogą też pracować w grupie lub samodzielnie.


Podstawą naszego programu nauczania jest łączenie rzeczywistości z abstrakcją, dlatego wielką wagę przywiązujemy do pomocy naukowych zaprojektowanych tak, by pobudzały myślenie pojęciowe. Pragniemy uniknąć uczenia abstrakcyjnych pojęć w żaden sposób niezwiązanych z doświadczeniem życiowym ucznia.
Poniżej prezentujemy Drzwi Otwarte online, które odbyły się w maju 2020 r.

LinkedIn

nasze
placówki

Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia Oddział Jeżyce

ul Strzałkowskiego 5/7 | 60-854 Poznań
(61) 847 53 86 | 698 642 000
e-mail: sekretariat@eduharmonia.pl

Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia Oddział Suchy Las

ul. Akacjowa 3, Suchy Las
tel. 882 612 788
e-mail: suchylas@eduharmonia.pl

Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia Oddział Rataje

ul. Starołęcka 2/8D | 61-361 Poznań
tel. 881 951 682
e-mail: rataje@eduharmonia.pl