Program nauczania

Program Nauczania Montessori dla uczniów w wieku od 6 do 9 lat- edukacja wczesnoszkolna

Celem wczesnoszkolnego programu Montessori jest przygotowanie dziecka do życia, to znaczy do samodzielnego, odpowiedzialnego i mądrego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dziecko ucząc się zgodnie ze zintegrowanym programem nauczania, odkrywa jak nierozerwalnie przyroda, literatura, sztuka, historia czy matematyka związane są z życiem, jak wzajemnie na siebie oddziałują. Poznając świat w ten sposób, uczeń naturalnie nabywa szacunku do wszystkich żyjących stworzeń i czuje więź z otaczającym go środowiskiem.

Program nauczania Montessori zwraca także uwagę na rozbudzanie w dziecku miłości do nauki oraz zdobycie przez nie umiejętności uczenia się. Przewiduje również, tworząc bezpieczne otoczenie, kształtowanie w dziecku poczucia własnej wartości.

Zarys programu

Edukacja językowa pisanie – (doskonalenie estetyki i tempa pisania),czytanie – (doskonalenie płynności, poprawności i wyrazistości czytania), elementy literatury, poezja, gramatyka – (funkcje słów w zdaniu, funkcja rzeczownika, przedimka, przymiotnika, czasownika, przyimka, przysłówka, zaimka, spójnika, wykrzyknika), analiza zdania (rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga, rzeczowniki: rodzaj męski i żeński, przedimek: określony i nieokreślony); korzystanie ze słowników

Matematyka – dodawanie, odejmowanie, mnożenie dzielenie, dzielenie liczb większych od tysiąca sposobem pisemnym, rozszerzenie zakresu liczbowego – liczby do 1 000 000, działania na ułamkach

Geometria -linie; części prostej, związki między prostymi; figury geometryczne; kąt; trójkąt i wielokąty oraz ich części; koło i jego części

Nauka o kosmosie – wstęp do nauki o wszechświecie, powstanie wszechświata; niebo nocą; Droga Mleczna
Botanika – świat przyrody, budowa rośliny – części i typy korzenia, łodygi, liścia, owocu

Zoologia – gromada, bezkręgowce (skorupiaki, pajęczaki, owady, mięczaki, gąbki), kręgowce (ryby , gady, płazy, ptaki ssaki)

Chemia – stany skupienia; zmiany fizyczne i chemiczne; pierwiastki; mieszanki i mieszaniny; okresowy układ pierwiastków (20 podstawowych pierwiastków)

Eksperymenty naukowe – erupcja wulkanu, chromatyka: rozdzielanie kolorów; detekcja skrobi; ruch wody w przyrodzie; przyciąganie ziemskie; zamarzanie; osmoza; rozszerzalność temperaturowa ciał stałych; napięcie powierzchniowe wody; erozja; siła słońca; przyciąganie magnetyczne; ładunek magnetyczny; sople mineralne; parowanie; działanie soli i inne

Geografia – system słoneczny; cykl ziemi; strefy czasowe; atmosfera Ziemi; klimat; geneza wszechświata; ukształtowania geograficzne; hydrosfera i litosfera Ziemi; globus Mapa świata i poszczególnych kontynentów; kontynenty; państwa i ich stolice; flagi

Historia – pojęcie czasu; linia życia; prezentacja własnej historii;, dni tygodnia; rok i jego części;; zegar ? określanie pory dnia, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; wiek ziemi i wszechświata; pojęcie czasu ? przed naszą erą i naszej ery; linia życia Ziemi; skamieniałości; linia życia gatunku ludzkiego; podstawowe potrzeby ludzi ? (wprowadzenie: ubranie, żywność, bezpieczeństwo, obrona, transport, komunikacja, medycyna, religia); prehistoria; Egipcjanie, Rzymianie, Średniowiecze, Renesans, Nowożytność

Zajęcia fakultatywne

Szkoła oferuje zajęcia fakultatywne takie jak: tańce, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne, robotyka, aikido, śpiew, gra na instrumentach, plastyka i inne.

Wycieczki i wyjścia poza teren szkoły są niezbędnym elementem edukacji i są wpisane w program Montessori. Dodatkowo nasza szkoła organizuje wyjazdy na Zieloną Szkołę, która łączy atrakcyjny pobyt poza domem i przygodę z integracją uczniów między sobą i nauczycielami.


LinkedIn

nasze
placówki

Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia Pobiedziska

ul. Klasztorna 12, 60-010 Pobiedziska
tel. 784 581 689
e-mail: pobiedziska@eduharmonia.pl

Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia – Poznań Jeżyce

ul Strzałkowskiego 5/7 | 60-854 Poznań
(61) 847 53 86 | 698 642 000
e-mail: sekretariat@eduharmonia.pl

Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia Suchy Las

ul. Akacjowa 3, Suchy Las
tel. 882 612 788
e-mail: suchylas@eduharmonia.pl

Skip to content